SKOK Wołomin logoSpółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Rozliczeniowe w naszych wpisach pojawiają się w ostatnim czasie coraz częściej. Dzieje się tak z pewnością dlatego, iż coraz lepsze produkty umieszczają one w swojej ofercie, dzięki czemu możemy liczyć na oprocentowanie naszych środków na poziomie najlepszych lokat bankowych, a czasami nawet wyżej. Tak jest również z Lokatą Internetową w SKOKu Wołomin, która kusi nas oprocentowaniem ponad 7%.


Warunki, na jakich korzystamy z Lokaty Internetowej w SKOK Wołomin są bardzo elastyczne. Przede wszystkim kwota minimalna została ustalona na poziomie 1000zł. Okres umowy możemy sobie wybrać od 1 do 4 miesięcy. Oprocentowanie nie jest zależne od dokonanego wyboru, lecz od ilości posiadanych jednostek uczestnictwa.

Jeżeli posiadamy 1 jednostkę, nasze oprocentowanie brutto wynosi 7,50%, przy 11 jest to już 7,55%, przy 21 dostaniemy 7,60%, posiadając 25 jednostek nasze oszczędności rosną w tempie 7,65%, natomiast przy minimum 50 jednostkach możemy liczyć aż na 7,70%. Od naszych zysków zostanie dodatkowo odprowadzony podatek Belki, przez co oprocentowanie netto będzie się wahało od 6,08% (7,50% brutto) do 6,24% (7,70% brutto).

Jeżeli będziemy zmuszeni do zerwania Lokaty Internetowej w SKOK Wołomin przed okresem jej zapadalności, zostanie nam wypłacone 70% naliczonych do momentu zerwania odsetek. Biorąc pod uwagę, iż większość banków zabiera nam wszystkie zyski, zapis ten jest bardzo korzystny.

Niestety, aby móc z oferty Lokaty Internetowej w SKOK Wołomin skorzystać, musimy posiadać konto osobiste w tym SKOKu. Po zakończeniu umowy, nasz kapitał wraz z odsetkami, pomniejszonymi o 19-procentowy podatek Belki zostają przelane na ten rachunek właśnie.

Pamiętajmy, iż w SKOKach nie mamy gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Istnieje natomiast zabezpieczenie Funduszu Stabilizacyjnego Kasy Krajowej oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, dzięki czemu kwota gwarantowana, podobnie jak w bankach wynosi 100 000 euro.

Podobne artykuły:

Tagi: , , , , , , , , , ,